Teman Yang Dikasihi

Saturday, September 10, 2011

Panduan Para Daie dan Khalifah dalam mentadbir Ummah
PENGENALAN


 • Amanah dan tanggungjawab pimpinan jamaah sangat berat.
 • Hal ini bertitik tolak dari keyakinan bahawa semua persoalan pada hakikatnya berada di tangan Allah S.W.T.
 • Kita tidak akan mampu untuk melaksanakan satu gerakan atau mewujudkan beberapa tujuan tanpa taufiq dan pertolonganNya meskipun betapa hebat kemampuan dan perancangan strategi kita.
 • Perlu diketahui, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali apa yang dpermudahkan oleh Allah


 1.  Selalu benar dan jujur padaNya, ikhlas kerana Allah semata
  • syarat untuk dapat pertolonganNya

 1. Peka terhadap pengawasan dan penjagaan Allah secara terus menerus terhadap seluruh waktu dan gerak kerja.  (muraqabatullah )
  • kesannya cepat membuat kebaikan dan memperbaiki amal usaha dan mendorng meningkatkan darjat ihsan.

 1. Memohon pertolongan dan perlindungan Allah dalam seluruh keadaan dan aktivitinya.
  • jika hadapi sebarang kesulitan hanya mengadu pada Allah
  • sentiasa mengawal perasaanya sehingga selalu dalam keyakinan bahawa keberhasilan usaha semata-mata kerana qudrat, kekuasaan dan perencanaan Allah.
  • Selalu menyedari bahawa semua gerak kerja hanya sebagai sebab.
  • Semua urusan berada di tangan Allah
  • Seluruh keberhasilan hanya dengan pertolonganNya

 1. Pemimpin harus memiliki rasa tanggungjawab besar yang dapat mendorong untuk selalu menjaga diri dalam menjaga amanah.

  • Harus menyedari dan berwaspada dan bersungguh – sungguh dalam usaha mengerahkan seluruh kemampuan serta mahu berkorban dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab.
  • Mesti bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan dan memanfaatkan hal – hal baru yang berguna.
 1. Pimpinan harus memberikan perhatian yang cukup kepada masalah pendidikan
( tarbiyyah ) dalam menyiapkan kader dan calon pengganti serta pembentukan peribadi  yang dapat memikul tugas dalam jamaah.
  • Sistem tarbiyyah yang baik akan melahirkan individu –individu yang baik dan mampu memikul tanggungjawab yang dapat mengurangkan beban pimpinan dalam suasana saling mencintai dan bekerjasama serta jauh dari persengketaan dan perselisihan.

 1. Terjalin rasa kasih sayang dan ukhuwwah yg tulus di  kalangan anggota dan pimpinan.
  • Sangat membantu untuk melaksanakan tugas dan kewajipan pimpinan disebabkan rasa kasih sayang, ukhuwwah dapat lahirkan suasana saling memahami, syura, kerjasama,tolong menolong dalam mengatasi rintangan.

 1. Pimpinan harus merencanakan program yg tepat yg dapat menentukan tujuan, tahap, cara, saranan, persiapan sesuai dengan kemampuan.
 • Harus pandai membahagikan tugas kepada ahli yg mampu untuk memikulnya sambil memberikan tunjuk ajar, cara melaksanakan dan ketentuan-ketentuan agar tugas dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik.
Para pimpinan di perinngkat cabang dan setiap anggota jamaah harus merasakan bagaimana beratnya amanah dan tanggungjawab pusat dalam menjalankan tugas dan kewajipanya.

  • Hal ini dapat mendorong pimpinan dan anggota di peringkat cabang menyempurnakan kewajipannya dan menjaga stability daerah di bawah jagaanya
  • Merek juga berkewajipan memberikan saranan, cadangan, usul kepada pimpinan pusat yg dapat membantu menyelesaikan tugas dan kewajipan dalam suasana yang mahabbah/ kasih sayang, persaudaraan dan saling membantu.

 1. Hal yg harus diperhatikan ialah soal cita – cita dan tekad perjuangan
  • Pimpinan harus bersungguh menyalakan semangat, mengobarkan cita-cita, mengukuh tekad dan mebangkitkan harapan di kalangan anggota.
  • Pimpinan harus melindungi mereka dari terjangkit rasa pesisme dalam menghadapi mehnah, cubaan dan rintangan.
  • Dalam hal ini perlu diperhatikan  factor –faktor keberhasilan yg telah dinyatakan oleh Hassan Al Banna.

Antara faktor –faktor itu,
a.       dakwah ini adalah kekuatan kita yg merupakan dakwah Allah, dakwah yg paling mulia, penerus kepada kelangsungan perjuangan para Rasul.
b.      Tujuan kita yg murni – ingin keredhaan Allah dan kebaikan manusia
c.       Kebergantungan kita hanya dengan pertolongan Allah

      

No comments: